ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Επίπεδο 1 – Αρχαρίων – Inicial (Επίπεδο Α1-Α2-Β1)

Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται οι βασικές δομές της γραμματικής της γλώσσας καθώς επίσης γίνονται  και τα πρώτα μαθήματα φωνητικής. Η μελέτη γίνεται πάνω σε απλά και κατανοητά κείμενα, ακουστικά θέματα, ασκήσεις κατανόησης. Με την βοήθεια των καθηγητών ο σπουδαστής είναι  σε θέση,  πολύ σύντομα να εκφράζεται στα Ισπανικά σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας  (στο εστιατόριο, στον σιδηροδρομικό σταθμό, στο ξενοδοχείο).

Έχει ήδη τις βάσεις για να προσεγγίσει τον Ισπανικό τρόπο ζωής και σκέψης.
Μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση χρησιμοποιώντας σωστά τις γραμματικές του γνώσεις , που αυξάνονται όλο και περισσότερο , και ένα λεξιλόγιο που γίνεται όλο και πιο πλούσιο. Τα κείμενα  είναι πιο σύνθετα, έχει ασκήσεις κατανόησης, εκθέσεις και συζητήσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας.

Τα ακουστικά  θέματα είναι προσαρμοσμένα, άλλα παρμένα από την καθημερινότητα (διακοπές, περιπέτειες, τρόπος διατροφής, υγεία κ.α.).
Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο.
Τμήματα Οκτωβρίου.
 • Διάρκεια: Οκτώβριος  - Μαϊος (8 μήνες)
 • Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Τμήματα Φεβρουαρίου
 • Διάρκεια: Φεβρουάριος - Ιούνιος (5 μήνες)
 • Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Θερινά Τμήματα
 • Διάρκεια: Ιούλιος – Οκτώβριος (4 μήνες)
 • Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Επίπεδο 2 – Medio (Επίπεδο Β2)

O σπουδαστής διαβάζει με άνεση χωρίς να μεταφράζει. Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές ικανότητές του και οι συζητήσεις του, υποβοηθούμενες πάντοτε από τον καθηγητή του, είναι πάνω στα πιο ποικίλα θέματα.
Είναι σε θέση να κατανοεί την γλώσσα των media και να καταλαβαίνει περισσότερο τον κόσμο της Ισπανικής κοινωνίας, με τις δυναμικές της και την εξέλιξή της.
Έναρξη μαθημάτων 3 φορές τον χρόνο.
Τμήματα Οκτωβρίου
 • Διάρκεια: Οκτώβριος  - Μαϊος (8 μήνες)
 • Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Τμήματα Φεβρουαρίου
 • Διάρκεια: Φεβρουάριος - Ιούνιος (5 μήνες)
 • 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Θερινά Τμήματα
 • Διάρκεια: Ιούλιος – Νοέμβριος (5 μήνες)
 • Διδασκαλία: 2 φορές την εβδομάδα , 6 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Το συγκεκριμένο θερινό τμήμα ολοκληρώνεται πριν τις εξετάσεις του Νοεμβρίου για το Intermedio (Basico), Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2) , ώστε ο σπουδαστής να είναι προετοιμασμένος κατάλληλα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Επίπεδο 3 – C2 (Superior)

Σύνταξη και ύφος. Ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων (πεζά και ποίηση).
Περιοδικά, εφημερίδες και τηλεόραση, ανάλυση ύφους. Στοιχεία σημειολογίας.
Ιστορία της γλώσσας και λογικής.
O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ισπανικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.
Έναρξη μαθημάτων 1 φορά τον χρόνο.
Τμήματα Οκτωβρίου
 • Διάρκεια: Οκτώβριος  - Μαϊος (8 μήνες)
 • Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 9 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Υπερεντατικά τμήματα

 • Διάρκεια: Οκτώβριος - Μαϊος (8 μήνες)
 • Διδασκαλία: 3 φορές την εβδομάδα , 9 διδακτικές ώρες (ανάλογα με το τμήμα)
Με το συγκεκριμένο τμήμα ο/η σπουδαστής/τρια έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει δύο διδακτικές χρονιές σε μία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πλήρως προετοιμασμένος/η για τις εξετάσεις Μαΐου, επιπέδου Β2. Είναι ταχύρυθμο τμήμα και ουσιαστικά εντός 8 μηνών ολοκληρώνεται το ακαδημαϊκό πρόγραμμα δύο διδακτικών ετών .

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Πτυχία Ισπανικών και εξετάσεις

Πτυχία(D.E.L.E.). Τα συγκεκριμένα πτυχία είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποδεικνύουν την γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες (http://atenas.cervantes.es/) και διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο συνήθως τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο. Αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.
 1. Inicial .
Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη βασική γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει τη βασική γραμματική.
-          Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.
-          Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

 1. Intermedio
Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, σαν το Lower στα αγγλικά.  Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή  γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση  αρκετό πλούσιου λεξιλογίου. -          Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.
-          Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

 1. Superior
Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2, σαν το Proficiency στα Αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την άριστη  γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις,  γνωρίζει πολύ καλή γραμματική , να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου και ειδικών όρων.
-          Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας.
-          Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.